COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten (voor fietsers/wandelaars staat er een schuiltent)

UW DOSSIER RAADPLEGEN

Raadpleeg zelf uw gedeeld medisch dossier online:
- vaccinaties (inclusief activatiestatus Covid-vaccin)
- medische verslagen
- medicatieschema en voorschriften
- wilsverklaringen
- preventie
- ...

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor u en uw behandelende arts(en).

Zelf testen of laten testen?

Sinds begin april is het mogelijk om in de apotheek COVID-zelftests aan te kopen.  Er bestaat echter wel nog heel wat verwarring over wanneer je jezelf nu precies kan/mag testen. 

De beschikbare zelftests zijn uitsluitend bedoeld voor ASYMPTOMATISCHE PERSONEN zonder hoog-risico contact.   Heb je symptomen die kunnen passen bij een infectie (neusloop, keelpijn, extreme vermoeidheid, koorts, hoesten, waterige diarree...) dan mag je geen zelftest doen maar wend je je steeds tot de huisarts.    In geval van een hoog-risico contact moet er ook steeds een PCR-test via de huisarts of het triagecentrum gebeuren. 

Waarom kan een zelftest geen PCR-test vervangen?  Bij een PCR-test die door het labo wordt uitgevoerd, worden de aanwezige viruspartikels eerst vermeerderd zodat ze beter detecteerbaar zijn.   Bij een zelftest gebeurt dit niet en is de kans op vals-negatieve resultaten bijgevolg significant groter.   Bij een recente besmetting zijn er immers nog niet veel virusdeeltjes in de neus aanwezig, deze zouden dus kunnen gemist worden!!

Voor wie kan een zelftest dan wel zinvol zijn?  

  • Personen die een laag-risico contact gehad hebben en niet in aanmerking komen voor een test via de huisarts, maar zichzelf toch liever testen.
  • Personen zonder klachten of risico-contact, die uit voorzorg een test wensen.  Bijvoorbeeld, wanneer je mantelzorger bent van een fragiele persoon en met een gerust hart (én steeds de nodige voorzorgen) wenst lang te gaan om te helpen in het huishouden, zorg, .... 

Opgelet, een negatieve zelftest is dus nooit een vrijgeleide om de voorzorgsmaatregelen te laten varen! 


Vermindering activiteit dr. Marina en verwelkoming dr. Thomas

Vanaf 1 maart 2021 zal dr. Marina op vrijdag niet langer aanwezig zijn in de praktijk.   Zij wenst uitdrukkelijk iedereen te bedanken voor alle hartverwarmende steunbetuigingen die zij afgelopen periode mocht ontvangen. 

Om die reden zal dr. Thomas Meyfroodt onze praktijk vanaf maart mee ondersteunen.  

Dr. Thomas zal velen onder jullie misschien nog bekend voorkomen.  Hij werkte in het verleden reeds 2 jaar in onze praktijk, toen nog als huisarts-in-opleiding.   Hij behaalde naast het diploma huisartsgeneeskunde ook het diploma sportgeneeskunde.  Ondertussen woont hij met zijn vrouw en 3 kindjes in Kessel-Lo. 

Afwezigheid dr. Marina

Dr. Marina zal voorlopig voor onbepaalde tijd afwezig zijn wegens het onverwachte overlijden van haar jongste zus. 

Er kunnen momenteel geen nieuwe afspraken bij haar worden ingepland. 

We raden aan om uw zorg zeker niet uit te stellen maar langs te komen bij één van de collega's. Ook wanneer dr. Marina opnieuw aan het werk gaat, zal u wellicht niet meteen terecht kunnen. 

We vragen om jullie begrip opdat dr. Marina met haar familie de tijd heeft om in alle rust dit verlies te verwerken.