COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten
- u zo te parkeren zodat u de arts ziet wanneer deze u binnen roept/wenkt

Indien u symptomen vertoont en in aanmerking komt voor testing, gelieve dan vooraf deze vragenlijst in te vullen en bij voorkeur ook de gratis Coronalert app te installeren.

Hoog-risico contacten vullen een andere vragenlijst in en komen niet langer in aanmerking voor testing, maar dienen wel meteen in quarantaine te gaan.

To wisser or not to wisser, that's the question!Vertoont u symptomen, vul dan deze vragenlijst in en maak zo snel mogelijk een afspraak voor verder onderzoek en eventuele testing. 

Hoog-risico contacten worden hertest op dag 7 na het laatste risico-contact maar moeten wel meteen in quarantaine.  De nodige attesten zullen wij jullie hiervoor digitaal bezorgen. 
Gelieve hiervoor steeds deze vragenlijst voor asymptomatische contacten in te vullen! WAAR TESTEN?

Wij proberen zoveel mogelijk testen zelf in de praktijk af te nemen, bij voorkeur in de voormiddag om de resultaten ook zo snel mogelijk te kennen. 
Om ons te helpen bij de administratie die gepaard gaat met de afname van een Covid-test, kan je ons belangrijke informatie op voorhand bezorgen via deze google form.  Vul dit formulier zéker in wanneer je Coronalert gebruikt! 

Indien onze testcapaciteit overschreden is, zullen wij je doorverwijzen naar de Coronapost Huisartsen Leuven.  Dit geldt ook voor testen die in het weekend moeten gebeuren.  Ben je in het weekend ziek, bel dan naar 1733 en wacht niet tot maandag!  

Studenten van KUL, LUCA en UCLL kunnen nu ook terecht in de studenten-teststraat.

Vertrekkende reizigers kunnen zich ook 7/7 laten testen in het COVID-19 Test Centre van Brussels Airport.  Op de luchthaven is bovendien een sneltest mogelijk. 


CORONALERT

Coronalert is een gratis app die: 
- je waarschuwt wanneer één van je nauwe contacten positief heeft getest
- je snel toegang geeft tot het resultaat van je eigen COVID-wisser 
- jouw contacten anoniem verwittigt wanneer jij zelf positief test

Wanneer je zelf een test moet ondergaan, dien je een code te genereren via de app.


RESULTAAT VAN DE TEST?

Het resultaat van een COVID-test duurt 48-72 uren vanaf het moment dat het staal het labo bereikt (pick-up van stalen om circa 11u00 en 17u30).  Vandaar dat de test best zo snel mogelijk wordt afgenomen.  
We verwachten dat de wachttijd mogelijk nog langer zal worden door de toenemende drukte!

Indien de test in de praktijk is afgenomen, krijg je een e-mail vanwege het Centrum voor Medische Analysen (iPatient) waarmee je het resultaat zelf kan opvolgen.  
Wanneer het resultaat gekend is staat er onmiskenbaar 'negatief' of 'positief'.   Zolang het resultaat niet gekend is (ook niet door ons), staat er 'volgt'.   
Check steeds uw ongewenste emails, reclame-folder of prullenbak indien je geen email heeft ontvangen. 

Wanneer de test is afgenomen op de Coronapost, kan je jouw resultaat raadplegen via www.mijngezondheid.belgie.be.  Ga naar 'Rapporten en resultaten' en klik dan op 'CoZo'.   Ook hier geldt dat wanneer er geen resultaat kan gevonden worden, dit nog niet gekend is!  Het heeft dan geen zin om contact op te nemen.

Je kan er in beide gevallen ook voor kiezen om het resultaat te ontvangen via de app 'Coronalert' indien je voor de afname via de app een code hebt gegenereerd en deze hebt doorgegeven aan jouw arts.  


Indien je desondanks door technische problemen geen toegang krijgt tot het resultaat, gelieve dan een email te sturen naar info@praktijkdutsel.be met duidelijke vermelding van je naam alsook waar en wanneer de test is afgenomen. 
 

 


Gefaseerde griepvaccinatie 2020

WAAROM? 

Elk jaar opnieuw brengt de winter vervelend gezelschap met zich mee: griep. 

Gemiddeld wordt één op de tien mensen ermee besmet. Meestal genezen ze vanzelf na enkele dagen, maar bij sommigen kan griep ernstige gevolgen hebben! Elk jaar sterven er helaas ook mensen aan de griep, vooral kwetsbare personen.


Vaccinatie is de beste manier om je tegen griep en vooral de gevolgen ervan te beschermen.  Ben je gevaccineerd, dan is de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Krijg je toch griep, dan word je met een vaccinatie minder ziek en is de kans op complicaties zoals een longontsteking veel kleiner.


Omwille van de COVID-19 epidemie is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen zich maximaal laten vaccineren tegen de griep.  Dat geldt ook voor gezonde personen vanaf 50 jaar. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog zou worden bij een eventuele tweede coronagolf.WANNEER? 


Vaccineren gebeurt tussen midden oktober en midden december. 


In een eerste fase zullen risicogroepen voorrang krijgen voor vaccinatie voor half november.   Alle andere personen die vaccinatie wensen kunnen ten vroegste vanaf half november worden gevaccineerd, indien er dan nog voldoende vaccins beschikbaar zijn.  Deze richtlijn werd door de HGR bepaald, wij kunnen hierop gesanctioneerd worden bij het niet-naleven.  Gelieve dus niet aan te dringen wanneer u niet voldoet aan de risico-criteria. 


Vaccinatie kan al vanaf de leeftijd van 6 maanden. 


Vaccinatie biedt bescherming 10 - 15 dagen na toediening.   Tot die tijd kan je dus nog steeds besmet worden.  Je krijgt geen griep van het vaccin, het is immers een 'dood' vaccin, maar het activeren van je afweer kan soms zeer lichte klachten geven zoals bij elk ander vaccin. DOELGROEP? 

  1. Personen met risico op complicaties

- alle zwangere vrouwen, ongeacht zwangerschapsduur

- chronisch zieken, ook indien gestabiliseerd: 

longziekten (astma, COPD)

hartaandoeningen (behalve hoge bloeddruk)

metabole aandoeningen (oa. suikerziekte)

ernstig overgewicht (BMI >35)

neuromusculaire ziektes

immuniteitsstoornissen (zowel aangeboren als bv. door chemo, medicatie, …)

- alle 65-plussers

- alle personen die in een instelling verblijven (WZC, psychiatrie, …) 

  1. Gezondheidszorgmedewerkers
  1. Huisgenoten van risicopatiënten (groep A) of huisgenoten van kinderen jonger dan 6 maanden (kersverse ouders)
  1. Alle 50-65 jarigen ongeacht risicofactoren.  Des te meer wanneer er sprake is van overgewicht (BMI >30), roken of overmatig alcoholgebruik. 


CONCREET? 


Denk er aan om tijdig uw griepvaccin te laten voorschrijven en dit te bestellen bij de apotheker.  


Maak een afspraak tijdens onze griepvaccinatie-uurtjes: we adviseren 50-65jarigen en jonge risicopersonen om zich vanaf half oktober te vaccineren en 65-plussers vanaf november.   

U krijgt dan een afspraak bij onze verpleegkundige die het vaccin zal toedienen.  U hoeft hiervoor niet te betalen.


Zowel het voorschrift, afspraak als meer informatie kan u aanvragen via email (info@praktijkdutsel.be) of telefonisch tussen 08u00 en 16u00.


De gratis vaccinatiemomenten van half oktober tot half december zijn als volgt: 

- maandag      11u-12u 

- dinsdag        11u-13u  en 13u30-14u30 

- woensdag    14u-15u

- donderdag   11u-12u

- vrijdag          14u-15u 


Daarbuiten is het uiteraard steeds mogelijk om de vaccinatie te laten plaatsen tijdens een consultatie bij de huisarts. 


Every end is a new beginning

Vanaf 22 augustus nemen wij afscheid van dr. Barbara.  Zij verhuist in september met haar partner naar Antwerpen en zal daar een nieuw avontuur aangaan. 
Zij wil haar patiënten bedanken voor het vertrouwen en de fijne contacten. 


Vanaf 1 oktober verwelkomen wij daarom dr. Brecht Haex als nieuwe, vaste collega.
Brecht werkte voordien in een groepspraktijk in Overijse maar kocht onlangs een huis in Rotselaar samen met zijn echtgenote.  
Behalve geneeskunde, studeerde dr. Brecht ook een 2-tal jaren kinesitherapie en revalidatiewetenschappen, hetgeen hem verder bekwaamd heeft in het onderzoek van het bewegingsstelsel. 

dr. Brecht Haex
dr. Brecht Haex


Tot midden augustus zal u bovendienGust Hoornaert aantreffen aan het onthaal.  Gust studeert geneeskunde en zal ons deze zomer alsjobstudent mee ondersteunen.  Ook hij is gebonden aan het beroepsgeheim. 

Vanaf 17/08/20 zal u tenslotte Saartje Hendrickx als vaste onthaalmedewerker in onze praktijk aantreffen.   Toen Saartje een tijdje geleden haar stage deed in onze praktijk sloeg de vonk meteen in beide richtingen over! Ondertussen heeft Saartje haar diploma Medisch Secretariaat en kunnen we haar met trots voorstellen als nieuw teamlid van Praktijk-Dutsel.
Deze zomer zal zij het onthaal nog op haar eentje runnen tijdens het ouderschapsverlof van Evelien. Nadien zal zij op dinsdag, woensdag en vrijdag het onthaal en de administratieve taken op zich nemen zodat Evelien haar taken als verpleegkundige verder kan uitbreiden.

Saartje
Saartje