COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten
- u zo te parkeren zodat u de arts ziet wanneer deze u binnen roept/wenkt

Indien u symptomen vertoont en in aanmerking komt voor testing, gelieve dan vooraf deze vragenlijst in te vullen en bij voorkeur ook de gratis Coronalert app te installeren.

Hoog-risico contacten vullen een andere vragenlijst in en komen niet langer in aanmerking voor testing, maar dienen wel meteen in quarantaine te gaan.

Contact

De telefoon is voor ons huisarts een zegen en een kwaad: onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn maar storend tijdens de consultatiemomenten. 
Om de consultaties vlot en kwaliteitsvol te laten verlopen en telefonische overlast te beperken, vragen wij om rekening te houden met volgende praktische afspraken:


CONTACT OPNEMEN?

Het onthaal is dagelijks telefonisch bereikbaar van 08u00 - 13u00 en 13u30 - 16u00 op het nummer 016/62.39.10.  U kan hier terecht voor het maken van afspraken, opvragen van gegevens, afhalen van documenten, ... 
Om de consultaties niet onnodig te verstoren vragen wij u om na 16u00 enkel telefonisch contact op te nemen voor dringende problemen.
U kan uw eigen beknopt medisch dossier raadplegen op www.mijngezondheid.belgie.be (oa. vaccinaties, bloedresultaten, medicatie, …) maar u dient wel eerst uw 'geïnformeerde toestemming' op deze website in orde te brengen vooraleer de arts uw dossier kan delen.  
U kan ook informatie opvragen of documenten uitwisselen per e-mail:
info@praktijkdutsel.be

Voor vragen gericht aan een specifieke arts, kan u terecht op de volgende emailadressen:
  • marina@praktijkdutsel.be
  • kris@praktijkdutsel.be
  • annelies@praktijkdutsel.be
  • barbara@praktijkdutsel.be
!!! 
Onze antwoorden op uw mail komen zeer vaak in uw spam of ongewenste mails terecht:  kijk daarom steeds al uw e-mails goed na wanneer u een antwoord van ons verwacht 
!!!


Let wel, e-mails kunnen niet onmiddellijk worden beantwoord, dit kan steeds enkele dagen duren of langer in geval van afwezigheid van de arts. 
Voor dringende of uitgebreide vragen komt u dus best langs op de raadpleging.
Er worden bovendien geen afspraken gemaakt via e-mail.

Het stellen van kleine vraagjes, opvragen van resultaten of een kort advies kan dagelijks tijdens het telefonisch spreekuur (steeds terug te vinden in de online agenda!).EEN AFSPRAAK MAKEN?

Een afspraak maakt u bij voorkeur online.  

Gelieve steeds de reden van uw consultatie te vermelden of het gepaste afspraaktype te kiezen, op die manier kan er rekening gehouden worden met de benodigde tijd of materiaal (bv speculumonderzoek, cardiogram, ...).

Wanneer alle zichtbare online afspraken volzet zijn, kan u steeds telefonisch contact opnemen.  Voor dringende problemen (ziek kind, ongeval, erge ziekte, ...) is er meestal nog een afspraak mogelijk.


Tijdens de aanwezigheid van onze secretaresse (08u00-13u00 en 13u30-16u00) kan u ook telefonisch een afspraak maken op het nummer 016/62.39.10.   Gelieve na 16u00 enkel te telefoneren voor dringende afspraken indien er online geen mogelijkheden meer zijn.DOKTER VAN WACHT?

Vanaf 19u00 start de wachtdienst en wordt het antwoordapparaat aangezet om de verdere avondraadpleging ongestoord te kunnen laten verlopen. U kan online wel nog steeds terecht voor het maken van afspraken. 
Voor dringende problemen en huisbezoeken kan u dan terecht bij de dokter van wacht via het telefoonnummer 1733.  Meer informatie over de wachtdiensten vindt u op www.mediwacht.be


Hieronder vindt u nog enkele nuttige contactgegevens: