Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

Verpleegkunde

EVELIEN PUT


Evelien heeft haar job als verpleegkundige in het UZ Gasthuisberg ingeruild om bij ons aan de slag te gaan. Zij is in Praktijk-Dutsel werkzaam als praktijk-assistente:
- enerzijds zorgt zij voor een vlotte organisatie van het secretariaat (patiëntenonthaal, dossierbeheer, afspraken, ...)
- anderzijds voert zij ook verpleegtechnische taken uit zoals bloednamen, vaccinaties, wondzorg, elektrocardiografie, spirometrie, ...

U kan bij Evelien terecht voor een nuchtere bloedname tussen 08u00 en 09u00; deze consultatie is kosteloos op voorwaarde dat u op een later tijdstip een afspraak bij de arts maakt om de resultaten van deze bloedname te bespreken. Dergelijke afspraken gebeuren wel enkel in overleg met de behandelende huisarts. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze zorgverlening te verbeteren en meteen in te spelen op eventuele afwijkingen en de nodige therapie hiervoor op te starten.

Door haar opleiding is Evelien - die bovendien gebonden is aan het medisch beroepsgeheim - erg goed geplaatst om telefonisch een inschatting te maken van de ernst van uw probleem. Zij zal dus steeds naar de reden van uw afspraak of huisbezoek vragen en zo nodig nog bijkomende vragen stellen.

Evelien is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, telkens van 08u00 tot 16u00.Zoeken op deze website