Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

Raadplegingen

De raadplegingen zijn uitsluitend op afspraak
Een afspraak maakt u bij voorkeur online of telefonisch tussen 08u00 en 16u00.   Er worden geen afspraken gemaakt per e-mail!


U kan in onze praktijk zowel cash betalen als met de bankkaart of via een app op uw smartphone. 

Om te zorgen dat u snel bij ons terecht kan en niemand zich hoeft te vervelen in onze wachtzaal, vragen we om rekening te houden met volgende aandachtspuntjes:
  • Maak per persoon een afspraak
  • Voor uitgebreide problemen die meer tijd nemen dan 20 minuten of als u meerdere problemen wilt bespreken, adviseren wij om (maximaal) 2 afzonderlijke afspraken te maken of het gepaste afspraaktype te kiezen.  Enkele voorbeelden zijn: een standaardconsultatie, een  moeilijk gesprek, een uitstrijkje, verzekeringsonderzoek, elektrocardiogram,....  Ben je niet zeker hoeveel tijd je dokter nodig heeft, dan neem je best even contact op met het secretariaat.  
  • Vergeet uw eID, kidsID of ISI+ kaart niet.  Dit is noodzakelijk voor het elektronisch voorschrift en elektronisch getuigschrift en moet daarom 1x/jaar worden ingelezen.
  • Kijk thuis nog even je chronische medicatie na en noteer welke medicatievoorschriften je nodig hebt.  
  • Kom op tijd naar op uw afspraak en geef even een seintje wanneer u ongewild vertraging heeft. 
  • Wanneer u beslist om uw afspraak te annuleren, doe dit dan minstens 2 uur op voorhand zodat andere patiënten nog de kans hebben om in uw plaats te komen.

Telefonisch spreekuur

Gelieve het telefonisch spreekuur te respecteren voor het bespreken van resultaten of andere korte adviezen, tenzij u uitdrukkelijk met een arts een ander tijdstip bent overeengekomen.  
Wij vragen u wel het gesprek kort te houden.  Wij doen immers geen consultaties via de telefoon; voor uitgebreider advies, invullen van attesten, voorschriften en formulieren maakt u daarom best een afspraak.


Huisbezoeken

Gelieve huisbezoeken steeds voor 10u00 aan te vragen zodat wij ons zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.  Wacht dus niet tot 's avonds wanneer u zich niet goed voelt.
De arts die verantwoordelijk is voor de huisbezoeken, komt dan in de loop van de dag langs afhankelijk van de dringendheid en de overige huisbezoeken. 

Huisbezoeken worden voorbehouden voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.  In de praktijk zelf kunnen we niet alleen meer mensen verder helpen op kortere tijd, maar ook een betere kwaliteit van zorg leveren:  het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking en het onderzoek kan in de beste omstandigheden gebeuren. 

Wachtdienst


Vanaf 19u00 start de wachtdienst en wordt het antwoordapparaat aangezet om de verdere avondraadpleging ongestoord te kunnen laten verlopen. U kan online wel nog steeds terecht voor het maken van afspraken. 

Voor dringende problemen en huisbezoeken kan u dan terecht bij de dokter van wacht via het telefoonnummer 1733.  Meer informatie over de wachtdiensten vindt u op www.mediwacht.be


Medisch vertegenwoordigers

Medisch afgevaardigden kunnen enkel een afspraak maken via www.artsenvertegenwoordiger.be
Overige afspraken en vrije raadplegingen worden uitsluitend voorbehouden voor onze patiënten.  

Zoeken op deze website