Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

1 februari 2018

eAttest

Vanaf 6 februari 2018 is het mogelijk om als huisarts gebruik te maken van het eAttest of het elektronisch getuigschrift. 

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts, maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen.  Dat wordt rechtstreeks (via de computer) geregeld tussen je arts en het ziekenfonds. 


Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat.  Dit bewijs bevalt een ontvangstnummer waarmee je informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij je ziekenfonds. 


Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling (derdebetaler-statuut) verandert er niets, zij betalen enkel het remgeld.

Het gebruik van het eAttest is echter vrijwillig voor de huisarts, er is geen verplichting.  In onze praktijk kan het daarom gebeuren dat u bij de ene arts een papieren getuigschrift krijgt en bij de andere een eAttest.

We vragen wel om steeds uw eID (of kids-ID of ISI+ kaartje voor kinderen) mee te nemen op consultatie.   Deze gegevens moeten regelmatig opnieuw worden ingelezen om een correcte informatie-uitwisseling met het ziekenfonds te kunnen garanderen. 
Zoeken op deze website