COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten (voor fietsers/wandelaars staat er een schuiltent)

eAttest

Vanaf 6 februari 2018 is het mogelijk om als huisarts gebruik te maken van het eAttest of het elektronisch getuigschrift. 

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts, maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen.  Dat wordt rechtstreeks (via de computer) geregeld tussen je arts en het ziekenfonds. 


Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat.  Dit bewijs bevalt een ontvangstnummer waarmee je informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij je ziekenfonds. 


Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling (derdebetaler-statuut) verandert er niets, zij betalen enkel het remgeld.

Het gebruik van het eAttest is echter vrijwillig voor de huisarts, er is geen verplichting.  In onze praktijk kan het daarom gebeuren dat u bij de ene arts een papieren getuigschrift krijgt en bij de andere een eAttest.

We vragen wel om steeds uw eID (of kids-ID of ISI+ kaartje voor kinderen) mee te nemen op consultatie.   Deze gegevens moeten regelmatig opnieuw worden ingelezen om een correcte informatie-uitwisseling met het ziekenfonds te kunnen garanderen.