RICHTLIJNEN WACHTZAAL

Vanaf maandag 08/06 kan u opnieuw plaatsnemen in onze wachtzaal, u hoeft dus niet langer op de parking te wachten; TENZIJ bij infectieuze klachten.

Er zijn een
beperkt aantal zitplaatsen opdat er nog steeds voldoende afstand kan bewaard worden, deze zitplaatsen zijn duidelijk aangegeven. Wanneer alle plaatsen volzet zijn, wacht u best op de parking tot er opnieuw iemand de praktijk verlaat.

Bij het betreden van de wachtzaal is het dragen van een mondmasker verplicht.
Ook dient u steeds de handen te ontsmetten bij binnen- én buitengaan.

Bedankt voor jullie medewerking!

eAttest

Vanaf 6 februari 2018 is het mogelijk om als huisarts gebruik te maken van het eAttest of het elektronisch getuigschrift. 

Bij gebruik van het eAttest betaal je nog steeds het volledige bedrag aan je huisarts, maar je moet dan zelf geen getuigschrift meer aan je ziekenfonds bezorgen.  Dat wordt rechtstreeks (via de computer) geregeld tussen je arts en het ziekenfonds. 


Je huisarts zal je een ontvangstbewijs geven, dat je bewaart tot de tegemoetkoming op je rekening staat.  Dit bewijs bevalt een ontvangstnummer waarmee je informatie over de terugbetaling kunt opvragen bij je ziekenfonds. 


Voor patiënten met een verhoogde terugbetaling (derdebetaler-statuut) verandert er niets, zij betalen enkel het remgeld.

Het gebruik van het eAttest is echter vrijwillig voor de huisarts, er is geen verplichting.  In onze praktijk kan het daarom gebeuren dat u bij de ene arts een papieren getuigschrift krijgt en bij de andere een eAttest.

We vragen wel om steeds uw eID (of kids-ID of ISI+ kaartje voor kinderen) mee te nemen op consultatie.   Deze gegevens moeten regelmatig opnieuw worden ingelezen om een correcte informatie-uitwisseling met het ziekenfonds te kunnen garanderen.