Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

1 oktober 2021

Griepvaccinatie 2021

Vanaf 1 oktober kan iedereen die dit wenst een griepvaccin bij de apotheker halen zonder voorschrift


Voor bepaalde risicogroepen kan de apotheker ook een derdebetalersregeling (gedeeltelijke terugbetaling) toepassen

  • alle 50-plussers
  • personen met een ernstige chronische aandoening (ongeacht de leeftijd)
  • personen met een BMI >35 jaar
  • zwangere vrouwen (ongeacht stadium van de zwangerschap)
  • gezondheidsmedewerkers
  • professionele pluimvee- en/of varkenshouders en hun gezinsleden

Indien er twijfel is of u recht heeft op terugbetaling van het griepvaccin, zal de apotheker u doorverwijzen naar de huisarts. 

We vaccineren van half oktober tem half december.   Voor personen van 80 jaar of ouder wordt geadviseerd om dit zo laat mogelijk te doen (vanaf 2de helft november).   Zoals elk jaar organiseren we hiervoor opnieuw griepvaccinatie-uurtjes, zowel bij dr. Jef als bij verpleegster Evelien.  U kan hiervoor een afspraak maken telefonisch of online.  Deze kortere afspraken voor "(griep)vaccinatie" zijn uitsluitend bedoeld voor het toedienen van het vaccin en zijn volledig kosteloos.  

Online afsprakenagenda
Online afspraken voor griepvaccin


Zoeken op deze website