Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

Informed Consent

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Zij kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.  Door toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.  Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kan u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

  1. via de toepassing ehealthconsent 
  2. via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
  3. via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.
Bron: https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/patientconsent

Zoeken op deze website