COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten
- u zo te parkeren zodat u de arts ziet wanneer deze u binnen roept/wenkt

Indien u symptomen vertoont en in aanmerking komt voor testing, gelieve dan vooraf deze vragenlijst in te vullen en bij voorkeur ook de gratis Coronalert app te installeren.

Hoog-risico contacten vullen een andere vragenlijst in en komen niet langer in aanmerking voor testing, maar dienen wel meteen in quarantaine te gaan.

Informed Consent

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Zij kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.  Door toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.  Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kan u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

  1. via de toepassing ehealthconsent 
  2. via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
  3. via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.
Bron: https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/patientconsent