COVID-WISSER VOOR REIZEN

De vakantie komt in zicht en dus stijgt de vraag naar afname van covid-wissers.

U kan uw afspraak hiervoor inplannen bij de verpleegkundige in onze praktijk, weliswaar enkel op weekdagen 08u00-16u00, behalve woensdag.
U kan de afspraak inboeken via online agenda of telefonisch.
Vertrekkende reizigers zonder symptomen mogen plaatsnemen in de wachtzaal.
Gelieve enkel wissers te plannen op de daartoe voorziene afspraken.

Andere mogelijkheden zijn:
- Labo van het Heilig Hart Leuven (zonder afspraak 13u30-15u30)

Deze testen zijn niet terugbetaald. De kostprijs bedraagt ongeveer 50 euro. Op de luchthaven van Zaventem betaalt u 67 euro voor een gewone test en 135 euro voor een sneltest.

Je testresultaat is 24-48 uur na testname beschikbaar in Mynexuzhealth.
Wanneer u bij ons of via het CMA een test laat afnemen, krijgt u het resultaat per email via iPatiënt.

Covidsafe.be: het coronopaspoort
Het CMA-labo stuurt volgens de richtlijnen, de recentste COVID-resultaten elke 15 minuten door naar Sciensano. Dit is reeds enkele maanden operationeel. Zodra het systeem volledig functioneert zowel op nationaal als op Europees niveau, zullen de resultaten van uw labo beschikbaar zijn in de Europese app.

UW DOSSIER RAADPLEGEN

Raadpleeg zelf uw gedeeld medisch dossier online:
- vaccinaties (inclusief activatiestatus Covid-vaccin)
- medische verslagen
- medicatieschema en voorschriften
- wilsverklaringen
- preventie
- ...

Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor u en uw behandelende arts(en).

Informed Consent

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Zij kunnen u beter behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen snellere zorg verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan.

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier te delen.  Door toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen.

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.  Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.

Als u akkoord bent met het principe van het beveiligd delen van uw gezondheidsgegevens, dan kan u uw toestemming registreren aan de hand van uw elektronische identiteitskaart (eID-kaart):

  1. via de toepassing ehealthconsent 
  2. via uw huisarts, uw ziekenfonds, uw apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis
  3. via het patiëntenportaal van sommige zorginstellingen of zorgnetwerken.
Bron: https://www.ehealth.fgov.be/nl/burgers/on-line-diensten/patientconsent