Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

26 mei 2018

Praktijk-Dutsel en de GDPR

U bent heel de heisa rond de GDPR ongetwijfeld beu gehoord, en ook uw mailbox barst misschien al uit zijn voegen met aangepaste privacyverklaringen, gebruiksvoorwaarden en geïnformeerde toestemmingen.

Helaas blijven ook wij als huisarts niet gespaard van de gevolgen die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt.  Daarom zijn we genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren in onze praktijk die ook voor u als patiënt belangrijk zijn: er mogen immers geen medische gegevens meer (onversleuteld) uitgewisseld worden per e-mail, zelfs niet wanneer u of een andere zorgverstrekker daar uitdrukkelijk om vraagt.   Zowel voor arts als patiënt is dit natuurlijk erg vervelend!

We stellen daarom volgende oplossing voor, in afwachting van een beveiligd platform waarbinnen ook deze resultaten elektronisch kunnen gedeeld worden: 

Wanneer u een bloedname laat uitvoeren, dient u ook meteen met uw arts af te spreken op welke manier en wanneer u contact kan opnemen voor het bespreken van de resultaten.  
De mogelijkheden zijn:  
  • het telefonisch spreekuur van de arts die de bloedname uitvoerde.  De exacte uren hiervan kan u terugvinden in ons consultatieschema én staan ook vermeld in de online agenda.
  • een consultatie bij de arts in geval van belangrijke afwijkingen of wanneer een uitgebreidere uitleg nodig is (bv bij het opstarten van nieuwe medicatie).   Wanneer de bloedname uitgevoerd werd door de verpleegster, dient u steeds op afspraak te komen voor de bespreking. 
  • in overleg met de arts kan het ook gebeuren dat de verpleegster telefonisch contact met u opneemt om (beperkte) resultaten door te geven. 

Indien u een kopie wenst van de bloedresultaten, kunnen deze ofwel per post worden verzonden ofwel kan u deze ophalen op het secretariaat tussen 08u00 en 16u00. 

Ook het stellen van medische vragen doet u dus uitsluitend via het telefonisch spreekuur (korte vragen of adviezen) of via de consultatie.

U kan als patiënt wel reeds een aantal verslagen en resultaten van UZ Leuven en Heilig Hart Leuven inkijken via Mynexuzhealth.  In de (verre?) toekomst zouden ook resultaten van bloedafnames via deze weg beschikbaar worden.   
Gegevens over uw vaccinaties en medicatie vindt u dan weer terug via de Patient Health Viewer

We hopen met deze afspraken de ongemakken te beperken tot er een betere oplossing uit de bus komt.  We danken u alvast voor uw begrip en medewerking! 


Voor wie er nog niet genoeg van krijgt: onze volledige privacyverklaring kan u HIER lezen. 

Zoeken op deze website