COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten (voor fietsers/wandelaars staat er een schuiltent)

Verpleegkunde in de huisartspraktijk

Sinds september 2019 volgt onze praktijkassistente Evelien een bijkomende opleiding aan de universiteit van Antwerpen:  een postgraduaat voor verpleegkundigen in de huisartspraktijk.   Hierdoor kan de zorg voor chronische patiënten in onze praktijk worden geoptimaliseerd en ook mee door haar worden ondersteund. 

Evelien dient voor deze opleiding nog een stage in onze praktijk te vervullen.  
Hiervoor werkt zij enerzijds een project uit voor patiënten met diabetes én hypertensie waarbij nauw wordt samengewerkt met de patiënten zelf om zo hun cardiovasculair risico te doen dalen en hun kwaliteit van leven te verhogen. 
Anderzijds zal Evelien ook mee aan de consultaties deelnemen, om haar zo de optimale leerbegeleiding te kunnen bieden en verdere vaardigheden aan te leren.

Je kan op dit moment bij Evelien reeds terecht voor bloednamen, elektrocardiografie, vaccinaties, wondzorg en het verwijderen van draadjes, ...   In de toekomst zal je bij haar onder meer ook terecht kunnen voor spirometrie (longfunctieonderzoek) en uitstrijkjes
Afspraken hiervoor kunnen telefonisch worden vastgelegd tussen 08u00-13u00 en 13u30-16u00.