Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

28 februari 2020

Maatregelen Corona-virus


AANDACHT:  CORONA-VIRUS
update 15/03/20ELKE patiënt met een 
ACUTE INFECTIE VAN DE LUCHTWEGEN 
(keel, neus, sinussen of longen)
is mogelijk besmet met het Corona-virus. 
Zelfs indien geen koorts! 


Maak in dat geval geen online afspraak
Neem eerst telefonisch contact met ons op of per e-mail!
Gelieve de wachtzaal NIET te betreden! 

Nazicht is enkel nodig bij ernstige klachten of voor het afnemen van een wisser, in alle andere gevallen probeert u zelf thuis de symptomen onder controle te houden (bv. door Paracetamol, keelpastilles, rust, ... ).   
In principe is er bij milde klachten géén klinisch onderzoek noodzakelijk, ook niet indien u tot een risico-groep behoort!   Indien u zich toch ongerust voelt, kan u uw arts hierover contacteren per telefoon of e-mail.  Uw huisarts zal dan nagaan of er sprake is van alarmsymptomen die toch een bijkomend onderzoek vergen.   


Dit weekend was er reeds een centrale "Corona-wachtpost" in Leuven geopend waar alle patiënten met luchtwegklachten naartoe werden verwezen.  Deze zal vermoedelijk weldra ook in de week werkzaam zijn.  Meer informatie hierover volgt nog.


Hou er mee rekening dat onze telefoonlijnen ernstig overbelast zijn in deze tijden, vooral op maandagochtend.  Wij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8u-19u dus u heeft ruim de tijd om ons te contacteren.    Niet-dringende vragen stelt u bij voorkeur per e-mail. 


NIEUWIGHEDEN: 
  • Er worden geen wissers meer afgenomen, tenzij bij personeel uit de zorgsector mét koorts.
  • Iedereen met klachten (hoe mild ook) dienst minstens 7 dagen thuis binnen te blijven en contact met anderen te vermijden.  Werkhervatting is pas mogelijk indien minstens 24u klachtenvrij NA deze quarantaine-periode.  
  • Bij ziekte mag u ook het afwezigheidsattest niet komen ophalen in de praktijk, gelieve te vermelden indien niemand anders dit voor u kan doen, dan zoeken wij samen naar een oplossing. 
  • Zorgpersoneel met milde symptomen dient echter wél aan het werk te blijven met gebruik van een mondmasker (dit omdat er een tekort is aan personeel in de zorgsector). 
  • Zwangere vrouwen en baby's horen niet langer tot de risicogroepen.BESCHERM JEZELF EN ANDEREN:  

  • was regelmatig je handen
  • geef geen handen of kussen aan elkaar, hou voldoende afstand
  • gebruik papieren zakdoekjes en werp ze na éénmalig gebruik in de vuilbak
  • hoest/nies in je elleboog, niet in je handen
  • BLIJF THUIS, kom niet samen met vrienden/familie!!!  Vermijd dat verschillende generaties of kinderen/jongeren uit verschillende scholen met elkaar in contact komen.  

Wees solidair en volg de richtlijnen op, zo komen we samen sneller door deze crisis met zo weinig mogelijk slachtoffers!!!
Meer informatie vind je op www.info-coronavirus.be 
Zoeken op deze website