COVID-ADVIEZEN

COVID-MAATREGELEN

Mogen wij nogmaals jullie aandacht en medewerking vragen om:

- meteen thuis te blijven bij de minste tekens van een luchtweg- of maagdarminfectie !!! Ga niet werken of naar school, spreek niet af, ga niet sporten, ...

- alleen op consult te komen (of max 1 begeleider voor een kind of mindervalide)
- jassen en tassen in de wagen te laten
- per contactloze kaart of app te betalen

- steeds op de parking te wachten bij infectieuze klachten (voor fietsers/wandelaars staat er een schuiltent)

Vermindering activiteit dr. Marina en verwelkoming dr. Thomas

Vanaf 1 maart 2021 zal dr. Marina op vrijdag niet langer aanwezig zijn in de praktijk.   Zij wenst uitdrukkelijk iedereen te bedanken voor alle hartverwarmende steunbetuigingen die zij afgelopen periode mocht ontvangen. 

Om die reden zal dr. Thomas Meyfroodt onze praktijk vanaf maart mee ondersteunen.  

Dr. Thomas zal velen onder jullie misschien nog bekend voorkomen.  Hij werkte in het verleden reeds 2 jaar in onze praktijk, toen nog als huisarts-in-opleiding.   Hij behaalde naast het diploma huisartsgeneeskunde ook het diploma sportgeneeskunde.  Ondertussen woont hij met zijn vrouw en 3 kindjes in Kessel-Lo.