Bericht in de kijker

Nieuwe patiënten

Wenst u patiënt te worden in onze praktijk?  Welkom! Maar graag willen we wel wijzen op volgende aandachtspunten:  - wat betreft nieuwe pati...

5 mei 2021

Zelf testen of laten testen?

Sinds begin april is het mogelijk om in de apotheek COVID-zelftests aan te kopen.  Er bestaat echter wel nog heel wat verwarring over wanneer je jezelf nu precies kan/mag testen. 

De beschikbare zelftests zijn uitsluitend bedoeld voor ASYMPTOMATISCHE PERSONEN zonder hoog-risico contact.   Heb je symptomen die kunnen passen bij een infectie (neusloop, keelpijn, extreme vermoeidheid, koorts, hoesten, waterige diarree...) dan mag je geen zelftest doen maar wend je je steeds tot de huisarts.    In geval van een hoog-risico contact moet er ook steeds een PCR-test via de huisarts of het triagecentrum gebeuren. 

Waarom kan een zelftest geen PCR-test vervangen?  Bij een PCR-test die door het labo wordt uitgevoerd, worden de aanwezige viruspartikels eerst vermeerderd zodat ze beter detecteerbaar zijn.   Bij een zelftest gebeurt dit niet en is de kans op vals-negatieve resultaten bijgevolg significant groter.   Bij een recente besmetting zijn er immers nog niet veel virusdeeltjes in de neus aanwezig, deze zouden dus kunnen gemist worden!!

Voor wie kan een zelftest dan wel zinvol zijn?  

  • Personen die een laag-risico contact gehad hebben en niet in aanmerking komen voor een test via de huisarts, maar zichzelf toch liever testen.
  • Personen zonder klachten of risico-contact, die uit voorzorg een test wensen.  Bijvoorbeeld, wanneer je mantelzorger bent van een fragiele persoon en met een gerust hart (én steeds de nodige voorzorgen) wenst lang te gaan om te helpen in het huishouden, zorg, .... 

Opgelet, een negatieve zelftest is dus nooit een vrijgeleide om de voorzorgsmaatregelen te laten varen! 


Zoeken op deze website